Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Pątnów
Menu góra
Strona startowa Aktualności Zamówienia publiczne Ogłoszenia 2013
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. zadania: Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów - etap II - rozbudowa SUW w Pątnowie - Ogłoszenia 2013, menu 1178, artykuł 2809 - BIP - Urząd Gminy Pątnów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia 2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. zadania: Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów - etap II - rozbudowa SUW w Pątnowie

Pątnów: Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów - etap II - rozbudowa SUW w Pątnowie


Numer ogłoszenia: 507308 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 385150 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pątnów" 98-335 Pątnów, woj. łódzkie, tel. 43 8865220, faks 43 8865250.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów - etap II - rozbudowa SUW w Pątnowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów - etap II - rozbudowa SUW w Pątnowie polegające na: - wykonaniu 2 wodociągowych zbiorników wyrównawczych o pojemności użytkowej po 225 m3, to jest łącznie Vu = 450 m3, - kanału spustowego, - sieci wodociągowe międzyobiektowe, - pompownia sieciowa: zestaw Qmax = 37,3dm3/s; H = 35m; liczba pomp 4 szt. Ns = 44, - studnia ujęciowa, - pompy głębinowe - 2 szt.: Q = 75,6m3/h; H=81,0 m sł.w. Ns = 26 kW, - instalacja wyrównawcza, elektryczna i automatyka, - wyposażenie technologiczne SUW, - roboty drogowe, dojazd, dojścia, wymiana ogrodzenie. 2. Przedmiotowe zadanie będzie prowadzone na czynnym obiekcie i realizacja robót budowlanych nie może zakłócać dostaw wody dla mieszkańców. 3. Wykonawca zobowiązany jest do: prowadzenia obsługi geodezyjnej, wykonania tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej, zlecenia i uzyskania pozytywnych wyników badań wody przeprowadzone przez stację sanitarno-epidemiologiczną bądź inne akredytowane laboratorium, przeprowadzenia szkolenia dla przyszłych użytkowników SUW w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń wraz z przekazaniem instrukcji obsługi, udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres 62 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu końcowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.00-3, 45.23.21.50-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • HYDRO-PARTNER Sp. z o.o., ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 210856,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2317965,81

  • Oferta z najniższą ceną: 1559291,76 / Oferta z najwyższą ceną: 2317965,81

  • Waluta: PLN.

    Komisarz Rządowy

    (-) Jacek Różański

Metryka

data wytworzenia
2013-12-09
data udostępnienia
2013-12-09
sporządzone przez
Piotr Plewa
opublikowane przez
Mateusz Drab
ilość odwiedzin
45
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.