Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Pątnów
Menu góra
Strona startowa Aktualności Zamówienia publiczne Ogłoszenia 2013
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Dostawa oleju opałowego w roku szkolnym 2013/2014 - Ogłoszenia 2013, menu 1178, artykuł 2755 - BIP - Urząd Gminy Pątnów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia 2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Dostawa oleju opałowego w roku szkolnym 2013/2014

Pątnów: Dostawa oleju opałowego w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 439510 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 379024 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pątnów" 98-335 Pątnów, woj. łódzkie, tel. 43 8865220, faks 43 8865250.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego w roku szkolnym 2013/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej 94 000 litrów dla potrzeb: a) Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach - pojemność 5 zbiorników po 2 000 litrów, b) Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie - pojemność 5 zbiorników po 2000 litrów, c) Zespołu Szkół Samorządowych w Grębieniu - pojemność 4 zbiorniki po 1 600 litrów, d) Zespołu Szkół Samorządowych w Popowicach - pojemność 4 zbiorniki po 2 000 litrów, e) Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim - pojemność 4 zbiorniki po 1 500 litrów. Podane zapotrzebowanie ilościowe na olej opałowy jest przewidywane, szacunkowe w okresie wykonania zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeby, każdorazowo na wniosek Zamawiającego, określający ilość oraz miejsce dostawy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz z drukarką, pompę ssąco-tłoczącą oraz wąż gumowy. Olej opałowy dostarczany będzie w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00 do kotłowni w ww. Zespołach Szkół Samorządowych. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju opałowego w terminie 2 dni roboczych od każdorazowego zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania cząstkowego. Do każdej dostawy oleju opałowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający właściwości fizyko-chemiczne dostarczonego oleju. Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście zatankowanego oleju według wskazania przepływomierza. Olej opałowy musi spełniać parametry fizyko-chemiczne określone w SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.H-U. EKO-OIL, Dariusz Miśkiewicz, Kamasze 14, 98-270 Złoczew, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 305691,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 338766,60

  • Oferta z najniższą ceną: 338766,60 / Oferta z najwyższą ceną: 344040,00

  • Waluta: PLN.


Komisarz Rządowy

(-) Jacek Różański

Metryka

data wytworzenia
2013-10-29
data udostępnienia
2013-10-29
sporządzone przez
Piotr Plewa
opublikowane przez
Mateusz Drab
ilość odwiedzin
47
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.