Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Pątnów
Menu góra
Strona startowa Aktualności Zamówienia publiczne Ogłoszenia 2013
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawiadomienie o wynikach postępowania, dot. zadania: "Wywóz nieczystości płynnych z placówek oświatowych na terenie gminy Pątnów" - Ogłoszenia 2013, menu 1178, artykuł 2742 - BIP - Urząd Gminy Pątnów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia 2013

Zawiadomienie o wynikach postępowania, dot. zadania: "Wywóz nieczystości płynnych z placówek oświatowych na terenie gminy Pątnów"

Pątnów, dn. 04.10.2013r.

ZNAK SPRAWY: GZ.III.271.3.13

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Wywóz nieczystości płynnych z placówek oświatowych na terenie Gminy Pątnów

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający – Gmina Pątnów informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Wywóz Nieczystości Płynnych

Seweryn Stefanowski,

98-324 Wierzchlas, ul. Leśna 49

Wyłoniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść oferty jest zgodna z SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Cena zaoferowana przez Wykonawcę mieści się w środkach finansowych jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zbiorcze zestawienie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania zawiera poniższa tabela.

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Liczba punktów w kryterium cena – 100%

Liczba punktów razem

1.

Wywóz Nieczystości Płynnych

Seweryn Stefanowski,

98-324 Wierzchlas, ul. Leśna 49

69 253,92 zł

100

100

Komisarz Rządowy

(-) Jacek Różański

Metryka

data wytworzenia
2013-10-07
data udostępnienia
2013-10-07
sporządzone przez
Beata Dudek-Smolnik
opublikowane przez
Mateusz Drab
ilość odwiedzin
46
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.