Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Pątnów
Menu góra
Strona startowa Aktualności Obwieszczenia Rok 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2014, bieżące, menu 1201 - BIP - Urząd Gminy Pątnów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2014

Data wytworzenia 2014-12-23, ostatniej modyfikacji 2014-12-31 01:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 23.12.2014r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80 poz.717 z póź. zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publi...
Data wytworzenia 2014-11-05, ostatniej modyfikacji 2014-11-30 01:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 05.11.2014 r. o wydaniu decyzji środowiskowej

Pątnów, dnia 5.11.2014 r.Znak.: GK.6220.3.O.2014 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowejNa podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania n...
Data wytworzenia 2014-11-25, ostatniej modyfikacji 2014-11-25 08:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 24.11.2014r.

Pątnów, dnia 24.11.2014 r.Znak: I.6220.6730.O.4.2014 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 w związku z art. 151 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamiam, że w dniu 24.11.2014r. wydana została decyzja (znak: I.622...
Data wytworzenia 2014-10-17, ostatniej modyfikacji 2014-10-31 01:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 17.10.2014 r. o wydaniu decyzji środowiskowej

Pątnów, dnia 17.10.2014 r.Znak: GK.6220.2.O.2014 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowejNa podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania n...
Data wytworzenia 2014-09-18, ostatniej modyfikacji 2014-09-30 02:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 18.09.2014 r.

Znak.: I.6730.1.O.6.2014OBWIESZCZENIEz dnia 18.09.2014 r.O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 10 §1, art. 28, art. 49 i art. 61 §...
Data wytworzenia 2014-09-11, ostatniej modyfikacji 2014-09-11 14:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 11.09.2014r.

GK.6220.4.O.2014 Pątnów, dnia 11.09.2014 r.OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro...
Data wytworzenia 2014-09-11, ostatniej modyfikacji 2014-09-11 14:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 11.09.2014r.

Pątnów, dnia 11.09.2014 r.GK.6220.2.O.2014O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Pątnówz dnia 11.09.2014 r.Na podstawie art. 33 ust.1 i art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce...
Data wytworzenia 2014-04-30, ostatniej modyfikacji 2014-04-30 23:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 29 kwietnia 2014 r.

OBWIESZCZENIEWójta Gminy Pątnówz dnia 29 kwietnia 2014 r.o zmianie siedziby obwodowej komisji wyborczej Na podstawie art. 16 §1 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)podaje się do wiadomości publicznej informację...
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.